ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Μια καινοτόμα δράση που αφορά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Ε' τάξης των δημοτικών σχολείων της 4ης περιφέρειας.
Οι παρακάτω σύνδεσμοι θα σας οδηγήσουν στους διαδικτυακούς τόπους των συνεδρίων:

1ο Μαθητικό Συνέδριο Δημοτικών Σχολείων 4ης περιφέρειας Χανίων

2ο Μαθητικό Συνέδριο Δημοτικών Σχολείων 4ης περιφέρειας Χανίων