ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Ο Μαραθώνιος Γνώσεων είναι μια δράση που αφορά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης των Δημοτικών Σχολείων της 4ης περιφέρειας.

Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του 1ου ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ