Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Όταν οι εκπαιδευτικοί ταξιδεύουν 2

Το νέο ταξίδι στην ΑΦΡΙΚΗ
Αρκετά διαφημίσαμε τη φτώχεια της Αφρικής… τόσο που αποσιωπήσαμε και συνεχίζουμε να αποσιωπούμε τον πλούτο της. (Κουτάντος, 2012)