Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Εκπαιδευτικό υλικό μέσα από τη γελοιογραφία

Η γελοιογραφία διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την κάνουν εύληπτη και κατανοητή από παιδιά κάθε ηλικίας, μεταφέρει μηνύματα με λιτό και άμεσο τρόπο, εξάπτει και διεγείρει τη δημιουργική φαντασία. Εδώ μπορείτε να βρείτε αξιόλογο υλικό για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.