Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Επιμορφωτική εσπερίδα
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
 
Όλγα Θεμελή, (Ph.D),επίκουρη καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Όταν «τα παιδία δεν παίζει»: Οι ανήλικοι ως ευάλωτη ομάδα στις σύγχρονες κοινωνίες.
Ηλίας Κουρκούτας (Ph.D), αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τομέα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογία Έρευνας του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Σχολική Βία και Θυματοποίηση στην παιδική και εφηβική ηλικία: Βασικά χαρακτηριστικά και Πρακτικές Παρέμβασης.