Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Ιστοσελίδα του 1ου Δημ. Σχ. Κισάμου

Η διαδικτυακή παρουσία των σχολείων της 4ης περιφέρειας μεγαλώνει σταθερά!

Εδώ θα βρείτε την ιστοσελίδα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κισάμου