Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Πρόσκληση για συμμετοχή σε ομάδα μετάφρασης

Αγαπητές συναδέλφισσες/οι,
ξέρετε ότι τόσο εγώ όσο και η κυρία Πλάτσκου Στέλλα (Σχολική Σύμβουλος Αγγλικών) έχουμε ενεργή συμμετοχή στην ομάδα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ (www.prolamvano.blogspot.com) η οποία οργανώνει δράσεις με στόχο την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχω έρθει σε επαφή με το πανεπιστήμιο του Τούρκου / Φινλανδίας και έχω στη διάθεσή μου ένα μέρος του υλικού για το πρόγραμμα Kiva Koulu ένα πρόγραμμα που αφορά την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας το οποίο εφαρμόζεται σε δημοτικά και γυμνάσια της Φινλανδίας αλλά και σε άλλες χώρες πλέον μιας που έχει βραβευθεί και διακριθεί διεθνώς.
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο http://www.kivaprogram.net/
Το υλικό που έχω στη διάθεσή μου αφορά τις μεγάλες τάξεις του δημοτικού (Δ, Ε, ΣΤ). Πρόκειται για το βιβλίο εκπ/κου με τις δραστηριότητες και τις οδηγίες για εφαρμογή στην τάξη και είναι στα αγγλικά. Στόχος είναι να το μεταφράσουμε και να το τρέξουμε πιλοτικά σε κάποια σχολεία για την επόμενη χρονιά. Φυσικά απώτερος στόχος είναι να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε το εργαλείο αυτό στις δικές μας ανάγκες και να εφαρμόσουμε ως περιφέρεια (τουλάχιστον) ένα πρωτοποριακό και πολύ ποιοτικό πρόγραμμα.
Επειδή "εν τη ενώση η ισχύς" γι'αυτό απευθυνόμαστε σε όλες τους/τις εκπ/κους που θα ήθελαν να βοηθήσουν σε αυτή τη δράση. Αν σχηματίσουμε μια ομάδα 10-12 ατόμων τα οποία θα αναλάβουν ένα κεφάλαιο για μετάφραση θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε καλύτερα, γρηγορότερα, πιο δημιουργικά και συνεργατικά τη μετάφραση.
Όποια/ος λοιπόν από τις/τους συναδέλφους θα είχε τη διάθεση να αφιερώσει λίγες ώρες ελεύθερου χρόνου στη μετάφραση 10 σελίδων (το κείμενο δεν είναι ακαδημαϊκό... π.χ. A bully is a student who starts bullying, bullies others often and gets others to join in.) και ταυτόχρονα να προσφέρει πολλαπλασιαστικά σε αυτή την προσπάθεια παρακαλώ ας επικοινωνήσει μαζί μου στο ηλ. ταχυδρομείο μου mgerouki@gmail.com
Αν μπορέσουμε να φτιάξουμε την ομάδα μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα έχουμε πιστεύω ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς.
Φυσικά οι συμμετέχοντες θα έχουν αναγνώριση για αυτή την προσφορά τους και το όνομά τους θα συνοδεύει την ελληνική έκδοση όπου αυτή θα χρησιμοποιηθεί και για όσο θα χρησιμοποιείται.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία
Μαργαρίτα Γερούκη (Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας)
Στέλλα Πλάτσκου (Σχολική Σύμβουλος Αγγλικών)