Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του σχολικού εκφοβισμού

Εδώ θα βρείτε πολλές πληροφορίες, υλικό και ενημέρωση για το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
http://www.e-abc.eu/