Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΟΥ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ​Η ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ"

To ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΟΥ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ​Η ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ" με ενδιαφέροντα επιστημονικά, εκπαιδευτικά άρθρα είναι στο διαδίκτυο.