Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος στην τάξη

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες δραστηριότητες που βοηθούν, καλλιεργούν τη συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες των παιδιών.
Το συνεργατικό κλίμα δημιουργείται σιγά σιγά και χρειάζεται προσπάθεια και επιμονή από τη μεριά των εκπαιδευτικών. Επίσης χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να αναφέρουν πολλές φορές τα οφέλη της συνεργασίας τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς.
Τα παιδιά χρειάζεται να μάθουν κανόνες επικοινωνίας στην ομάδα, λήψης αποφάσεων, καταμερισμού εργασιών κλπ.
Αυτό είναι δυσκολότερο στην πράξη από ότι ακούγεται και χρειάζεται χρόνο.

Μετά από τις προτεινόμενες δραστηριότητες είναι καλό να γίνεται μια γενική συζήτηση πάνω στους άξονες: επικοινωνία και συνεργασία. Δηλαδή ερωτήσεις όπως: Τι σας δυσκόλεψε στη συζήτηση στην ομάδα σας; Πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί το εμπόδιο Χ ή Ψ;

Με τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά καλλιεργούν πέρα από τις συνεργατικές τους δεξιότητες το προφορικό και το γραπτό λόγο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επεκτείνουν την αρχική δραστηριότητα ζητώντας από τα παιδιά να γράψουν ή ζωγραφίσουν κάτι ως αποτέλεσμα της συζήτησης κλπ. Τα όρια τα βάζει η διάθεση και η φαντασία της/του κάθε εκπαιδευτικού!

ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ