Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι


Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Καλλιπάτειρα» αποτελεί υλικό υποστηρικτικό του έργου των καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.) και των μαθητών και μαθητριών, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των δράσεων και των θεματικών ενοτήτων που πραγματεύεται.

Οι εκπαιδευτικοί τάξης θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τις/τους συναδέλφους Φυσικής Αγωγής για την πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα τετράδια εργασιών και το βιβλίο εκπαιδευτικού στον παρακάτω σύνδεσμο http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1388