Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Από τις συναντήσεις με εκπ/κους τάξεων - ΥΛΙΚΟ

Στις συναντήσεις μας είπαμε και κάναμε πολλά. Εδώ θα βρείτε κάποια από αυτά.

Μιλήσαμε για τον προγραμματισμό...

και πώς θα μπορούσαμε να βρούμε συνδιαστικές, δημιουργικές λύσεις αξιοποιώντας την διαθεματικότητα των βιβλίων και του αναλυτικού προγράμματος.

Ημερολόγια προγραμματισμού

Δουλέψαμε με τα βιβλία εκπ/κων...

ανά γνωστικό αντικείμενο αλλά είδαμε τελικά ότι η γνώση δεν κομματιάζεται σε γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, κλπ.

Μερικά από τα πόστερς των εκπ/κων:Είπαμε για τη δημιουργικότητα, τις ιδέες και το γραπτό λόγο!


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Είπαμε για τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (βιβλιογραφία)


Είδαμε ηλεκτρονικές πηγές και περιβάλλοντα


Μιλήσαμε για τις κατ' οίκον εργασίες

όπως οι ερευνητές τα συζητούν...

http://gr.euronews.com/2013/09/27/homework-marks-out-of-10-for-learning/

και για αυτά που η πολιτεία ορίζει...

 
Οι εκπαιδευτικοί είμαστε ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ