Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Ημερίδα ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την κομποστοποίηση

Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας