Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

21η Μαρτίου – Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού

Η 21η Μαρτίου είναι η Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού στην κοινωνία και την εκπαίδευση.
Η μέρα αυτή θα πρέπει να είναι η απαρχή δράσεων στην εκπαίδευση για την ενίσχυση  και την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και την αποτροπή φαινομένων ρατσισμού και διακρίσεων μέσα στη σχολική κοινότητα.


Iστοσελίδες για αναζήτηση  υλικού για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων:


http://amnesty.org.gr (Διεθνής Αμνηστία –Ελληνικό τμήμα)

http://www.ministryofjustice.gr (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

http://www.kepad.gr  (Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

www.imepo.gr    (Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής)

http://www.nchr.gr  (Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου)

http://www.0-18.gr (Συνήγορος του Παιδιού)