Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα

Τελική εκδήλωση της εκπαιδευτικής δράσης.http://ekpaideyshmuseio.weebly.com/