Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-Πανεπιστήμιο ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοίνωση για μια εκπαίδευση νηπιαγωγών και δασκάλων σε ένα καινοτόμο Προληπτικό Πρόγραμμα Ψυχικής Ανθεκτικότητας.
Το πρόγραμμα σ' αυτή τη φάση επικεντρώνεται στους άξονες της επιμόρφωσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των παιδαγωγών/εκπαιδευτικών και λιγότερο στην έρευνα.