Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγεία, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και την Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων,  διοργανώνει πρόγραμμα  που  απευθύνεται σε δασκάλους οι οποίοι  επιθυμούν να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τα παιδαγωγικά υλικά αγωγής υγείας: 

·         «Δεξιότητες για παιδιά δημοτικού» του ΚΕΘΕΑ για μαθητές από 6 έως 12 ετών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα εν λόγω υλικά και η εφαρμογή τους σε τάξεις μαθητών νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου ώστε να προαχθεί  η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.

 Μεθοδολογία: Η εκπαίδευση  είναι βιωματική και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι ενεργητικής μάθησης όπως ελεύθερος συνειρμός, καλλιτεχνική δημιουργία, εργασία σε ομάδες, παιχνίδι ρόλων κλπ με κυρίαρχο στοιχείο τις ασκήσεις προσομοίωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- σεμινάριο: 8 δίωρων συναντήσεων, συνολικής διάρκειας 16 ωρών, με στόχο την εκπαίδευση και  εξοικείωση των παιδαγωγών με τα υλικά αγωγής υγείας.

- ατομικές συνεδρίες στήριξης: κατόπιν αιτήματος των παιδαγωγών, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των προγραμμάτων στην τάξη.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα τηλέφωνα του  Κέντρου Πρόληψης 28210-28166, 28210-51214, από Δευτέρα έως Παρασκευή  7:00 -  15:00.