Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Μαθηματικά παραμύθια

Μια εξαιρετική δουλειά να δούμε τα μαθηματικά διαφορετικά.
http://creativemathpathways.sch.gr/