Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Επιστημονικό άρθρο για την ενδοσχολική βία


Γερούκη, Μ. & Μιχελουδάκη, Ε. (2015). Εμποδίζοντας τη βία να γίνει εκφοβισμός - Μια έρευνα δράσης για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής. 
Action Researcher in Education (Σεπτέμβριος 2015), Τεύχος 6, σελ. 48-68.