Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Σύνδεση με Σύνδεση - Επιμορφωτικά σεμινάρια για μαθητές

Tο έργο «Σύνδεση με Σύνδεση», μέσα από καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης,ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, στοχεύει στο να εξοπλίσει τα παιδιά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τα ενδυναμώσουν στο να συμβάλουν στην οικοδόμηση και την υπεράσπιση μιας καθολικής κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ψηφιακή Εποχή, εκτιμώντας τη διαφορετικότητα, ως ενεργοί πολίτες της δημοκρατικής ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ