Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της δημοκρατίας

Η Living Democracy είναι...

μία σειρά βιβλίων με εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολείο. Συνδυάζει έτοιμα μαθήματα και ιδέες για την τάξη.
Με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης.