Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Υλικό για διαπολιτισμική εκπαίδευση

Το νέο υλικό του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση προσφύγων.

Αφορά την Α' τάξη και μπορείτε να τα κατεβάσετε.

Πατημασιές

Πάμε στην αγορά

Πού είναι ο Φασαρίας;