Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Το «Διαδίκτυο που θέλουμε» (Web We Want) για εφήβους και εκπαιδευτικούς

Το «Διαδίκτυο που θέλουμε» (Web We Want) είναι ένα βιβλίο, 52 σελίδων, που δημιουργήθηκε το 2013 από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (EUN) σε συνεργασία με το δίκτυο Insafe και είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο το οποίο απευθύνεται σε εφήβους 13-16 ετών.
Επίσης υπάρχει εγχειρίδιο εκπαιδευτικών

Επίσης για τα μεγαλύτερα παιδιά υπάρχει πληροφοριακό υλικό στην ενδιαφέρουσα έκδοση ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ