Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το ερωτηματολόγιο απευθείνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και αφορά ερευνητική εργασία στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος για την Προαγωγή Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θα χρειαστούν λίγα λεπτά από το χρόνο σας αλλά θα είναι σημαντική βοήθεια για την εκπαίδευση και την έρευνα στη χώρα μας.

«Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις διάφορες πτυχές των προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο».