Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Η χρήση της τεχνολογίας και η αξιοσύνη των εκπαιδευτικών

Γερούκη, Μ. (2012). Παράπλευρα οφέλη! Μπορεί η χρήση της τεχνολογίας στην τάξη να συμβάλει στο αίσθημα αξιοσύνης των εκπαιδευτικών; Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, σελ. 603-608.

Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε ΕΔΩ