Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Ημερίδα με θέμα την Ψηφιακή τάξη


Η Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. της 4ης περιφέρειας Ν. Χανίων σε συνεργασία με το Τμήμα ΈρευναςΑνάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΕργαστήριοΦυσικών Επιστημών (9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου) και το 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κισάμου με θέμα:

Η ψηφιακή τάξη - Υποστηρίζοντας τη δικτύωση των απομακρυσμένων σχολείων της Κρήτης

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το βασικό εργαλείο στην εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες αυτές, με την αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτύων και η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα εξασφαλίζει καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, είναι η βασική προϋπόθεση. Τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες:

Στην χωρίς περιορισμούς διάθεση ποιοτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου (ανοιχτή εκπαίδευση). Υλοποιούνται δράσεις και πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με τη μορφή μιας ενιαίας ψηφιακής εκπαιδευτικής βιβλιοθήκης. Στο νέο αυτό τοπίο τα υπάρχοντα σχολικά βιβλία, σχέδια μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς και ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές για τους μαθητές για κάθε μάθημα ψηφιοποιούνται, αλλά ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν το δικό τους εκπαιδευτικό περιεχόμενο, να μοιράζονται με συναδέλφους καλές πρακτικές και εφαρμογές και να βελτιώνουν την καθημερινή διδακτική πρακτική (πρβλ. σχετικά στο Φωτόδενδρο του ΙΕΠ  ή το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Natural Europe).

Στην ενδυνάμωση του/της εκπαιδευτικού (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες), ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει η διαρκής εξέλιξη της Τεχνολογίας – Πληροφορίας – Επικοινωνίας (ΤΠΕ), για την διευκόλυνση και αναβάθμιση της ποιότητας του έργου του. Η δημιουργία δικτύων εκπαιδευτικών στα οποία οι συμμετέχοντες μοιράζονται εμπειρίες και καλές πρακτικές, παρουσιάζεται ως εναλλακτικός και πολύ πιο αποτελεσματικός τρόπος ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Χάρη σε αυτήν την προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται να αναπτύσσουν και να μοιράζονται με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα εκπαιδευτικές δράσεις δοκιμασμένες στην τάξη, μέσα από τις ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Επιπλέον, αποκτούν πρόσβαση σε ολοκληρωμένο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικό συνδεδεμένο με τις επιδιώξεις τους, και ταξινομημένο ανάλογα με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Ακόμη, μπορούν να βρίσκουν και σχετικό υποστηρικτικό υλικό (φωτογραφίες, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, προσομοιώσεις και ολόκληρες ψηφιοποιημένες συλλογές) από μουσεία και άλλους χώρους άτυπης μάθησης από την Ελλάδα αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο (πρβλ. σχετικά στο Ευρωπαϊκό Έργο OpenDiscoverySpace).

Πρόγραμμα Ημερίδας

11.30 – 12.00
Προσέλευση –χαιρετισμοί
12.00 – 12.15
Ο βιολογικός μας κήπος, Νεκτάριος Τσαγλιώτης, Εργαστήριο ΦΕ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου
12.15 – 12.30
Το «Θαύμα» του Φουρφουρά, Άγγελος Πατσιάς, Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά
12.30 – 12.45
Καφές
12:45-13:00
H χρήση του ιστολογίου στην τάξη, Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλος Δ. Περιφέρειας Χανίων
13:00-13:15
Συνδέοντας σχολικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και portals, Νεκτάριος Μουμουτζής, Γιάννης Στυλιανάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
13.15 – 13.30
Σύνδεση της σχολικής τάξης με μουσεία και ερευνητικά κέντρα των Φυσικών Επιστημών: Αξιοποιώντας ψηφιακό περιεχόμενο από την πύλη Open Science Resources:, Ελευθερία Τσουρλιδάκη,  Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής
13.30 – 14.00
Προϋποθέσεις αξιοποίησης των ψηφιακών πηγών στη σχολική πράξη και ανάγκες των εκπαιδευτικών, Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής
14.00 – 15.00
Παραδοσιακά Κρητικά εδέσματα