Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Συμμετοχή σε έρευνα

Αγαπητές/οι συνάδελφοι/ισσες

Εδώ θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου για τη χρήση της τεχνολογίας στην τάξη και το αίσθημα αξιοσύνης των εκπαιδευτικών.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.
Μαργαρίτα Γερούκη