Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΤΠΕ

Η παρούσα «βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.