Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

"Καλύτερη Ζωή" ένα πρόγραμμα της WWF Ελλάς

Η Καλύτερη Ζωή μας καλεί να αναλάβουμε δράση στο σπίτι, στη γειτονιά, στην πόλη και τη χώρα μας. «Οικολογικά, οικονομικά και συμμετοχικά», μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.

Η πρωτοβουλία θα εργαστεί για τη δημιουργία δικτύου σχολείων σε όλη την Ελλάδα που λειτουργούν ως εστίες δράσης «για μια καλύτερη ζωή» σε τρία επίπεδα: α) σχολείο, β) σπίτι, γ) γειτονιά. Έμφαση θα δοθεί στην ανάληψη συμμετοχικών δράσεων και λιγότερο στο γνωστικό κομμάτι της διαδικασίας.

Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο δίκτυο μπορούν να δράσουν και στα τρία επίπεδα (σχολείο, σπίτι, γειτονιά) επιλέγοντας τους τομείς παρέμβασης κατά βούληση και σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Το WWF Ελλάς θα παρέχει τις προτάσεις παρέμβασης ανά επίπεδο.

Τα σχολεία θα δημιουργούν προφίλ στην ιστοσελίδα και θα επιλέγουν τις δράσεις που θέλουν να αναλάβουν. Κάθε δράση που υλοποιείται θα ‘ανεβαίνει’ από το σχολείο στην ιστοσελίδα του προγράμματος με συνοδευτικό υλικό (περιγραφή δράσης, βίντεο, φωτογραφίες). Όλα τα σχολεία που αναλαμβάνουν έστω μια δράση θα λαμβάνουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής, ενώ στο τέλος κάθε χρονιάς τα τρία πιο ενεργά σχολεία (ανάλογα με τον αριθμό ή/και τον αντίκτυπο των δράσεων) θα επιβραβεύονται με τα μετάλλια της καλύτερης ζωής. Επιπλέον, τα σχολεία που λαμβάνουν μέρος θα μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος να διασυνδέονται και να ανταλλάσουν ιδέες και εμπειρίες.

Μέσα από το πρόγραμμα τα σχολεία θα παροτρύνονται να συνδέονται άμεσα με το δίκτυο βιβλιοθηκών Future Library. Οι βιβλιοθήκες θα λειτουργούν και ως εστίες «πράσινων οάσεων» δηλαδή ως χώροι συνάντησης και δραστηριοποίησης των οικογενειών των μαθητών και ομάδων ενηλίκων που αναλαμβάνουν δράση.

Αν είστε εκπαιδευτικός που θέλει να εμπλέξει το σχολείο του καταχωρήστε το mail σας ώστε να λάβετε ενημέρωση και να εμπλακείτε αμέσως μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα.

 Καταχωρήστε το mail σας και μείνετε συντονισμένοι. 10 Οκτωβρίου ξεκινάμε.